Strona główna

Chlorki

Azotany

Węglany

Siarczany

Fosforany

Siarczki

Na tej stronie przedstawiamy zastosowania fosforanów:

Fosforan (V) sodu

 • składnik proszków do mycia naczyń i zmiękczania wody
 • produkcja nawozów sztucznych
 • Fosforan (V) potasu

 • nawóz mineralny
 • Fosforan (V) amonu

 • nawóz mineralny
 • Fosforan (V) wapnia

 • nawóz mineralny
 • nw

  Na3PO4

  K3PO4

  (NH4)3PO4

  Ca3(PO4)2